Kinesiologi och kroppsbalansering

Pris: 890.-/tim (en behandling är ca 1 tim)

Happy young businessman

 

Det finns olika sätt att komma i balans, så att kroppen hänger med hjärnan och tvärtom. Mental träning är ett, och det kan användas av privatpersoner, yrkesmänniskor, idrottsutövare - kort sagt - alla. Mental träning går ut på att använda mer av sin potential, stärka självförtroendet, och att nå sina mål. Den kroppsliga motsvarigheten till mental träning är kroppsbalansering, genom t ex kinesiologin.

Jag har arbetat inom den medicintekniska sektorn under många år och är därför väl förtrogen med skolmedicinen. Men jag har också länge varit intresserad av komplementärmedicin, och har insett hur väl denna och skolmedicin fungerar tillsammans.

När man gör en balansering enligt kinesiologiska metoder, har man möjlighet att komma ända in till den undermedvetna kärnan, dvs ursprunget till obalansen, som man själv i allmänhet är omedveten om. Blir man medveten, kan man rätta till orsaken, inte bara symtomen. Det är hjälp till självhjälp för att få tillgång till hela sin potential!


Kinesiologi - för att balansera kropp och själ

Ordet "kinesiologi" kommer från grekiskans "kinesin" - rörelse. Kinesiologin är modern västerländsk fysiologi-, anatomi- och rörelselära, med ursprung i USA, som på ett unikt sätt kombineras med urgamla kinesiska akupunkturlagar samt västerländsk och österländsk kunskap om människans inre och yttre energisystem.

Genom undersökning finner man var blockeringar i energiförsörjningen till olika inre organ och muskler finns. Också andra obalanser i våra funktioner, såsom allergier, stressmoment av olika slag, omedvetna tankar som blockerar, dyslexi, fysiska skador etc, kommer fram och kan behandlas av kinesiologen eller annan lämplig terapeut eller läkare. En vanlig orsak till obalanser i kroppen är olika toxiner, t ex miljögifter, läkemedelsgifter eller allergener som framkallar överkänslighet. Dessa kan identifieras genom kinesiologisk undersökning och behandlas. Känsloblockeringar leder ofta till utmattning, men med ett nytt energiflöde kan kroppen även lösa dessa problem.

Efter undersökning görs en s k "balansering". Det kan ske genom t ex  akupressur, öronakupunktur eller behandling av reflexzoner för blod och lymfa. Obalanser kan också avhjälpas genom näringstillskott, homeopatiska preparat,  chakrabalansering och/eller samtalsterapi. Jag arbetar också med kraniosakral terapi, dvs hela centrala nervsystemet kranium-ryggrad för att avhjälpa problem med rygg, huvudvärk m m.

Kinesiologin behandlar inte sjukdomar, utan balanserar och frigör blockerad energi, för att underlätta läkning. Sedan 1960-talet har kinesiologer i USA arbetat med idrottsutövare på elitnivå.  I Sverige använder bl a Svenska Simförbundet kinesiologer.

Kinesiologi fungerar också utmärkt på djur. Ryttare och deras hästar har synnerligen god nytta av balansering, speciellt inför tävling.