Mental träning och personligt ledarskap

Man behöver inte vara företagsledare eller chef för att ha nytta av ett personligt ledarskap. Vi skall ju alla leda oss själva genom livet, fatta beslut, sätta mål etc. För att våga ta initiativ och nödvändiga risker, för att genomföra förändringar och fatta beslut för att slutligen nå våra livsmål, behöver vi motivation och självförtroende och naturligtvis finna ut vad vi vill uppnå.

Personlig coaching kan hjälpa dig att finna dina livsmål - inom arbete och privatliv. Det är en personlig, individuell handledning, anpassad helt efter dig för att du skall kunna göra de förändringar som leder till just dina mål. Oavsett om målen är företagsmål, dina egna mål för karriären eller helt privata, så leder coachingen till utveckling av dina egenskaper och potential - personlig utveckling.

Personlig coaching kan ske på din arbetsplats, i ditt eller mitt hem eller på valfri plats.

Vem har nytta av personlig coaching?

 • Du som vill hitta och använda mer av din potential. Du som vill stärka självförtroendet.
 • Du som vill nå dina mål i karriären och i din personliga utveckling snabbare.
 • Du som vill ha ett oberoende bollplank att diskutera både arbete, idrottskarriär och privatliv med.
 • Du som är företagsledare eller chef, och som vill coacha din personal för att nå målen

Vad gör en personlig coach?

Hjälper dig att:

 • Definiera dina personliga och arbetsrelaterade mål
 • Hålla fokus på målen
 • Utveckla dina starka sidor och stärka upp de svagare
 • Förbättra produktiviteten
 • Brainstorma och göra upp strategier för dina valmöjligheter
 • Behålla entusiasmen
 • Undvika misstag och fallgropar minimera stress

Ledarutveckling - företag

Coaching kan ske individuellt eller i grupp. För att nå bestående resultat och kontinuitet behöver man träffas minimum 8 gånger*, en timme varje gång. Första gången diskuteras önskemål, ev redan satta mål och en strategi för processen läggs upp. Det finns alltid möjligheter för förändringar under processens gång, t ex om företagsmål ändras eller omprioriteras. Eftersom "programmet" läggs upp efter varje individ eller grupp, så är det mycket flexibelt. Målfokusering och målbilder är centrala i arbetet.

Temadiskussioner: Handledda diskussioner i grupp om ett aktuellt ämne/problem i företaget, t ex kommunikation, konflikthantering, friskvårdsfaktorer m m.

 

* Coaching av enskilda personer eller grupper som genomgått ett LMI-program (Leadership Management Int. Inc) kan ske enstaka timmar.

 

Personlig coaching - privatpersoner

Coaching sker individuellt. För att nå bestående resultat och kontinuitet behöver man träffas minimum 8 gånger*, en timme varje gång. Första gången diskuteras önskemål, ev redan satta mål och en strategi för processen läggs upp. Det finns alltid möjligheter för förändringar under processens gång, t ex om mål ändras eller omprioriteras eller andra förutsättningar förändras. Eftersom "programmet" anpassas efter varje individ, så är det mycket flexibelt. Målfokusering och målbilder är centrala i arbetet.

* Coaching av enskilda personer som genomgått ett LMI-program (Leadership Management Int. Inc) kan ske enstaka timmar.