Munay-ki – traditionen – Evolutionens nästa steg

 Under historiens gång har alla kulturer känt till människor som levt och verkat i ett högre medvetande: Kristus, Buddha, Gandhi och Persiens stora poeter som Rumi, Hafez, Kabir och Lala. De var människor som var medvetna om den ständiga samhörigheten med Skapelsen. Dessa människor fick sitt uppvaknande och upplysning direkt från den stora Anden och naturen.

 Idag är vi välsignade på så sätt, att dessa riter kan ges vidare från människa till människa. I vissa traditioner ges initieringsriterna till en person när denne uppnått en viss nivå av medvetande. Bland Quéros-shamanerna i Peru ges riterna i början av personens andliga resa som en ledning mot uppvaknande.

Munay-ki består av tio portaler, nio riter och en välsignelse, som helar och transformerar vårt mänskliga energifält. Du blir HOMO LUMINOUS, den strålande, upplysta, människan – en regnbågskropp.

 Vetenskapen säger att människans gener endast kan bli informerade av det förflutna, dvs de gåvor och sjukdomar våra förfäder hade, och genomgå en evolution under lång tid. Munay-ki-traditionen visar, att vi nu under en generation kan transformeras till den människa vi ska vara i framtiden. En människa som inte är bunden av tiden eller rädslor. Inom dig finns redan den potentialen.

 Man träffas tre gånger, ca 3-4 tim per gång. Träffarna innefattar förutom initieringsriterna, ”teori”, samtal om energier, shamanism och annat som påverkar oss i denna tid. En pärm med material och instruktioner för att kunna initiera egna ”elever” ingår. Jag ger Munay-ki riterna individuellt,  dvs man är ensam elev -  såvida man inte önskar gå med någon annan -  eftersom upplevelsen och utvecklingen är mycket personlig, beroende på var man befinner sig just nu. Kontakta mig gärna för ytterligare upplysningar.  Hela kursen kostar 3300.- inkl moms och material.

Munay-ki

Pris, 3500.- inkl moms och material