Reiki kurs

Välkommen med anmälan och eventuella frågor till mig

Kontakta mig

Reiki 1 kurs och Reiku 2 kurs -

Nästa datum: Återkommer om nytt datum.

Reiki I innebär att man lär sig behandla genom att lägga händerna på klienten. Reiki II är distanshealing.

Pris för helgen: 2695,- inkl moms, material, fika och frukt.


Välkommen med anmälan och ev frågor till:

Reiki Master Teacher Birgitta Lundin

Telefon nr 0709-174742

E-post: vitanova.lundin85@gmail.com

Reiki Master

Att bli Reiki Master innebär att man höjer sin energifrekvens 40 gånger jämfört med den man har efter att ha genomgått grad 1 och 2.

Man blir alltså väsentligt kraftfullare i sin behandling, mer öppen och lyhörd gentemot universums energier och man kan själv undervisa i och initiera reiki.

Jag initierar enligt Usuis metod med tillägg av de gamla tibetanska riterna, vilket medför att man även har med sig de symboler och kraftmetoder som ursprungligen användes. Man anser att reiki utvecklades först i Tibet och att Usui återupptäckte kraften och fick, delvis, nya symboler.

Pris: 4.180,- för båda dagarna inkl moms, material (ej bok), lunchsmörgåsar, fika och frukt.

Välkommen med anmälan och ev frågor till:

Reiki Master Teacher Birgitta Lundin

Telefon nr 0709-174742

E-post: vitanova.lundin85@gmail.com

Reiki kurs där beröring är nyckeln

Reiki - behandling mot oro och stress

Reiki är en energigivande behandlingsmetod som återupptäcktes av japanen Mikao Usui på 1800-talet. Ordet reiki betyder ung. Universell Livskraft (rei = universell, högre intelligens; ki eller qi = kraft, speciellt livskraft).

Så här skriver Matthew Sword i sin bok "Reiki och Karuna från nybörjarnivå till mästarnivå" (ISBN 91-630-7751-5, Bokförlaget Phantom):

"Reiki är idag en av de snabbast växande behandlingsformerna i Sverige. Reiki är en japansk healing- och friskvårdsteknik, där man kanaliserar energi via sina händer. Den som ger Reiki blir inte fysiskt trött av att ge healingbehandlingar. Energin kommer inte inifrån utövarna, den flyter via dem. Reikikraften gör resten.

Reikibehandlingar minskar stress, verkar avslappnande, ökar immunförsvaret och stärker kroppens energiförråd. Det kan användas på allt organiskt material, människor, växter, husdjur med mera, oavsett ålder och sjukdom. Reikienergin är smärtlindrande samt psykiskt och emotionellt lugnande. Reiki är enbart positivt och kan aldrig skada en levande varelse, eftersom den aktiveras och strålar ut från utövarens händer beroende på mottagarens behov. Du behöver inte vara sjuk för att må bra av en reikibehandling. Kunskapen om att en osynlig energi strömmar ut från allt levande har funnits i många olika kulturer. Existensen av denna energi har verifierats genom vetenskapliga experiment, men förklaring saknas ännu och läkare undersöker den roll den spelar i immunsystemets funktion och läkningsprocess. Reikiutbildning sker inte på samma sätt som andra healingtekniker. Reikienergin väcks hos reikielever via initieringsprocesser, som utförs av en Reiki Master. När en person en gång har fått reikienergin aktiverad finns den tillgänglig hela livet. Ordet Reiki består av två japanska ord, Rei och Ki. Att översätta orden från japanska och få den exakta innebörden är svårt. Det japanska språket är mångtydigt. Rei anses närmast betyda högre intelligens, som styr och skapar universum, en subtil visdom eller universalkraft, som genomtränger allt, både levande och dött, samt Gud eller ande. Ki är en metafysisk energi som ger liv åt alla levande ting. När en levande varelse dör lämnar Ki-energin kroppen. Ki är den biomagnetiska energin i auran. Utifrån ovanstående kan Reiki definieras vara en metafysisk healingenergi, som guidas av en högre intelligens eller helt enkelt "andligt styrd livsenergi". Trots att Reiki anses vara andligt till sin natur är det ingen religion och det kräver ingen tro på religion eller helbrägdagörelse. Reiki fungerar vare sig du tror på det eller ej."
Förutom att ge Reikibehandlingar håller jag kurser med ojämna mellanrum.

Lär dig behandla dig själv, dina anhöriga och vänner (våra djur reagerar också positivt på behandlingen. Gode vännen Leo, 1,5 år, får behandling).

Telefon nr 0709-174742

E-post: vitanova.lundin85@gmail.com

Reiki Master

Att bli Reiki Master innebär att man höjer sin energifrekvens 40 gånger jämfört med den man har efter att ha genomgått grad 1 och 2.

Man blir alltså väsentligt kraftfullare i sin behandling, mer öppen och lyhörd gentemot universums energier och man kan själv undervisa i och initiera reiki.

Jag initierar enligt Usuis metod med tillägg av de gamla tibetanska riterna, vilket medför att man även har med sig de symboler och kraftmetoder som ursprungligen användes. Man anser att reiki utvecklades först i Tibet och att Usui återupptäckte kraften och fick, delvis, nya symboler.

Grundkurs: Reiki genom händerna, nivå två: reiki på distans.

Masternivå: frekvenshöjning 40 gånger samt kunskap att själv initiera elever

Telefon nr 0709-174742

E-post: vitanova.lundin85@gmail.com

Reiku kurs master

Skicka förfrågan om reiki healing kurs - på distans eller på plats

Kontakta mig